viettel hải phòng Hóa đơn điện tử SInvoice

Quyết định hóa đơn

Phần mềm hóa đơn điện tử xác thực S-Invoice được xây dựng dựa trên Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài ChínhQuyết định 1445/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực.

Việc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử xác thực S-Invoice mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp như: giảm chi phí in ấn, lưu trữ và vận chuyển hóa đơn. Hóa đơn được lập trên máy tính, ký số sau đó gửi lên cơ quan thuế để xác thực, cơ quan thuế trả về thông tin hóa đơn điện tử có mã xác thực cho doanh nghiệp. Sau khi hóa đơn được cơ quan thuế xác thực doanh nghiệp thực hiện chuyển hóa đơn điện tử đến khách hàng bằng phương tiện điện tử như: internet, email, SMS..

Giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn

- Hạ tầng về công nghệ thông tin để lưu trữ và sử dụng chứng từ điện tử và phải có chữ ký điện tử;
- Sử dụng phần mềm hoá đơn điện tử tự xây dựng.
- Ban hành Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử và gửi Thông báo phát hành hoá đơn điện tử tới cơ quan thuế;
- Thông báo cho khách hàng về định dạng hoá đơn và cách thức truyền nhận hoá đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử của Viettel Hải Phòng hoàn toàn ưu việt về thiết kế, công nghệ, chất lượng so với các sản phẩm khác trên thị trường, tạo đẳng cấp vượt trội. Giải pháp của chúng tôi không chỉ đảm bảo chất lượng hóa đơn nhất mà còn có cá ưu đãi, lựa chon cao cấp cho quý doanh nghiệp, theo dõi và kiểm tra hóa đơn tiện lợi dễ dàng , thay thế công cụ hóa đơn giấy truyền thống, giảm thiểu chi phí cũng như đảm bảo tính tiện lợi, nhanh chóng trong phụ vụ khách hàng.

 

Phần mềm hóa đơn điện tử xác thực S-Invoice có đầy đủ nghiệp vụ về hóa đơn điện tử: lập mới, điều chỉnh, thay thế, xóa bỏ hóa đơn...

 

Phần mềm hóa đơn điện tử S-Invoice giúp quản lý, báo cáo đầy đủ về hóa đơn, khách hàng, doanh thu, xuất dữ liệu hóa đơn ra phần mềm kê khai thuế

 

Phần mềm hóa đơn điện tử xác thực S-Invoice giúp doanh nghiệp không phải in ấn hóa đơn, hóa đơn được lập, vận chuyển hóa đơn đến khách hàng bằng phương tiện điện tử
(không phải in, không phải chuyển phát nhanh...)

 

Phần mềm hóa đơn điện tử xác thực S-Invoice có khả năng tích hợp truyền nhận dữ liệu từ các hệ thống phần mềm CRM, ERP, phần mềm kế toán và các phần mềm có sẵn tại doanh nghiệp

thungo